• 12. - 18. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon12. 11.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ: skúšam ústne (opis osoby)
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB str.15 cv.3 a str.106 cv.1,2,3,4
  • I. A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Odpis textu, učebnica str, 29/3, 3 x riadok
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: pokračuje ústne skúšanie! Nezabudnúť doniesť knihy.
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Odovzdať písanie titulov
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: SKúšam ústne!!! Kto nebol na hodine, vedieť odpovedať na otázky za textom SERVICES a vedieť preložiť vety pridelené na EduPage.
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať esej - sloh HOW TO IMPROVE LIFE IN OUR CAPITAL CITY str. v učebnici 81
  • Uto13. 11.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: prečítať článok v učebnici str. 6 a podčiarknuť a nájsť si neznáme slovíčka
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str. 14 cv. 2,3,4,5
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: prečítať článok v učebnici str. 6, podčiarknúť a pozrieť v slovníku neznáme slovíčka
  • II. A
   ·
   domáca úloha
   Základy marketingu v športe
   :
   Prezentácia "Podnikateľ, ktorý ma inšpiroval."
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Účtovníctvo
   :
   Veľká písomka: Typické zmeny súvahových stavov
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Písomka, skratky
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovesá s neurčitkom a gerundiom - Edupage - naštudovať
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: 1 sk. prac. zošit celá str. 83 (kópia u Dominika)
  • Str14. 11.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   str. 39/riadok 2 x
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prečítať text v SB Surfing Superstar Bettany Hamilton a urobiť cvičenia k textu
  • I. FDU
   ·
   domáca úloha
   Obchodné a finančné právo
   :
   Spracovanie vybratej témy na prezentáciu
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: na zajtra: červený prac. zošit str. 83; na 19.11. pondelok fialová kniha str. 118 celá vyplniť
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: vyplniť prac. hárok rozdaný na hodine
  • Štv15. 11.
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str. 53 cv.1,2
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia - seminár
   :
   Seminárna práca - G6, G8, G20
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Obchodná korešpondencia
   :
   Priniesť učebnice ADK III. ročník
  • III. A 2. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Účtovníctvo
   :
   Aktíva, pasíva, inventúra, inventarizácia, súvaha,kolobeh majetku
  • III. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Cvičná firma - praktikum
   :
   Príprava na Medzinárodný veľtrh - úlohy
  • IV. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Wissenschaft - Technik - Wortschatz
  • Pia16. 11.
  • III. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB str. 7 cv. 6