• 17. - 23. december

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 12.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia
   :
   Afrika - orientácia na mape
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   prezentácia o rodine
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Wiederholung Lektion 1-3 + pádové otázky
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú prac. zošit str.53 cv. 1+2
  • III. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Perfektum slovies - opakovať
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Perfektum slovies - opakovať
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Perfektum slovies - opakovať
  • IV. A OA
   ·
   domáca úloha
   Účtovníctvo
   :
   Priniesť príklad Sedus - budeme vypĺňať účtovnú závierku - výkaz
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: do utorka 18.12. odovzdať sloh - zadanie na EduPage + po prázdninách skúšam matur. témy Médiá, Komunikácia a jazyky, Rodina, Medziľudské vzťahy a Mladí a ich svet (každý kúsok z každej témy)
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať slohovú prácu "My family and the generation gap" podľa zadania v článku (Time to think) - 160-180 slov
  • Uto18. 12.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Diktát
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: prac. zošit str. 9 cv. 1+2
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Edupage materiál - cv. 6
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str. 60 cv. 1,2, 3
  • III. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str. 16 cv. 1,2,3
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str. 12 cv. 1,2,4
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ dú: prac. zošit str.83 cv. 3
  • Str19. 12.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Wiederholung Lektion 1-3 + pádové otázky
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   uč. str. 55/cv. 5, 6 - riadok 2 x
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Učebnica str. 45/6, 3 x riadok
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Uč. str. 53/cv. 6 - riadok 2x a 55/cv. 6 - riadok 2 x
  • IV. B
   ·
   domáca úloha
   Podniková ekonomika
   :
   pisomka Finančné hosp. podniku
  • Štv20. 12.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Operácie s výrazmi - cvičenia
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Operácie s výrazmi - cvičenia
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia - seminár
   :
   Seminárna práca - OPEC
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia - seminár
   :
   Seminárna práca - OPEC
  • Pia21. 12.
  • zatiaľ žiadne údaje