• 1. - 7. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon01. 10.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Doniesť poznámkový zošit
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   poznámky Slovenský jazyk s.9 a tabuľka s.13-jazykovedné disciplíny
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Cvičenia Present continuous
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Present Simple and Continuous
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Odpis textu str. 10, 2 x riadok
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prečítať text: Science and technology , vyhľadať a vypísať neznáme slová
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Odpis textu str. 10, 2 x riadok
  • III. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   preklad nadiktovaných viet - pasív
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
  • Uto02. 10.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Test DESCRIPTION OF A PERSON v stredu 3.10.
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Test: DESCRIPTIO OF A PERSON
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Uč. str. 25/cela opisat 1 x
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Rozprávať o dôležitých vynálezoch v domácnosti
  • III. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Slovná zásoba - cestovanie
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Rytmický činiteľ s.163 - Slovenský jazyk
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str. 92 cv.2,3,4,5 * ustne Shakespeare + Romeo and Juliet

  • IV. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Naučiť sa novú slovnú zásobu
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slohová práca téma HOUSING v stredu 3.10.
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slohová práca téma ENVIRONMENT v stredu 3.10.
  • Str03. 10.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Uč. str. 23/cv. 2, 3 - riadok 2 x
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   uč. str. 23/cv. 2, 3 - riadok 2 x
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Test DESCRIBING PEOPLE 3.10.
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Učebnica str. 19/1, posledných 8 riadkov, 2 x riadok
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa podľa prezentácie vety s o slovesami s koncovkou ING( ľ.časť tabuľky
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Účtovníctvo
   :
   str.10/2.7 účtovná jednotka C
  • IV. A OA
   ·
   domáca úloha
   Ekonomické cvičenia
   :
   Účtová trieda 2 - Finančné účty
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slohová práca téme HOUSING
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slohová práca téme ENVIRONMENT
  • Štv04. 10.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   učebnica str. 25/cv. 3, 5 - riadok 1 x
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Uč. str. 27/cv. 3, 5 - riadok 1x
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Dni v týždni
  • II. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Naučiť sa psychické procesy
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB str.59 cv.7 napísať o vybranom predmete podľa obrázku - použiť slová v rámčeku
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Priniesť povinne učebnicu Slovenský jazyk
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie s porozumením "Zmierenie"
  • IV. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Čítanie s porozumením - vypracovať prefotený pracovný list str.52
  • Pia05. 10.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   128/1, 2, 3
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB S.124/2,3,4,5 a S.125/7,8
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Uč. str. 27/ cv. 3, 5 - riadok 1 x
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB str.4 a 5
  • II. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písomka - Prechodné obdobie od romantizmu k realizmu
  • III. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB str.96 cv. 1,2,3
  • III. A 2. Skupina
   ·
   Pridelená DÚ
   Anglický jazyk
   :
   ANJ: Ways of Payment - naučiť sa na ústnu odpoveď -skúšam
  • IV. B
   ·
   domáca úloha
   Podniková ekonomika
   :
   maturitný okruh Zahraničný obchod