• 15. - 21. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon15. 10.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia
   :
   Mapa - Ázia
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   záložka do knihy
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Odpoveď ústna: Description of a person I like; pozri zadanie
  • I. B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Zhrnutie tematického celku - psychológia a psychické procesy
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Odpoveď ústna: Description of a person I like; pozri zadanie
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   záložka do knihy
  • II. A II. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Sťažnosť
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Complaining about products/ A letter pf Complaint - Test
  • IV. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   KB 112 prečítať článok a písomne do zošita KB 112/6
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať sloh o charitatívnych podujatiach červené nosy a Deň narcisov - asi 150 slov
  • Uto16. 10.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dú ANJ: prac. zošit str. 5 cvič 1-5
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   uč. str. 29/cv. 5,6 a str. 31/cv. 2, 3 - riadok 1 x
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dú ANJ Prac. zošit str. 5 cvič. 1-5 vyplniť. Skúšam opis osoby!
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia
   :
   Mapa - Ázia
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Typy katalógov
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia
   :
   Mapa - Ázia
  • I. FDU
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Persônliche Daten - Wiederholung
  • II. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   KB 78/B2 - písomne do zošita
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Present perfect preklad - Edupage
  • III. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB 136, 137 celé vypracovať
  • III. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Jozef Mak - poznámky
  • III. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Welche Hobbys hat meine Mutter?
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Na hodine dokončiť list - str. 71
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dú ANJ Prac. zošit str. 80 cvič. 1 + skúšam ústne
  • Str17. 10.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   str. 30/odsek o w x, t n - napísať 2 x riadok, individuálne cvičenie doma
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dú ANJ učebnica str 104 cv. 1-4 doplniť, urobiť
  • I. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Učebnica str. 25/5, 3 x riadok
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dú ANJ: učebnica str. 104 cv. 3,4 - doplniť
  • II. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Opakovanie 10. lekcie
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Gerichte - Deutschsprachige Laender
  • III. A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Opakovanie 18.lekcie
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Písomná práca preložená /Letter of Complaint/ na 17.10. Neprítomní dobrať učivo na EduPage
  • IV. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Kto chytá v žite /obsah/
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa na test: slovná zásoba lekcia 8F; rather/prefer/, želacie vety /wish/
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Písomná práca krátka - Wish clauses, rather/prefer, slov. zásoba F 8
  • Štv18. 10.
  • I. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   str. 32/33 cv.1, 3 - riadok 2 x
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   str. 32/33 cv.1, 3 - riadok 2 x
  • I. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   dokočiť AB S.130
  • I. FDU
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať 2 obchodné listy - Dopyt - podľa zadania
  • II. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Opakovať si na písomnú prácu doteraz prebrané učivo
  • II. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia - seminár
   :
   Seminárna práca - OECD
  • II. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Hospodárska geografia - seminár
   :
   Seminárna práca - OECD
  • III. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Obchodná korešpondencia
   :
   Učebnica str. 31 - dokončiť adresy
  • III. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   142-6,7
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Doniesť MT Communication vytlačené /EduP/
  • IV. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa Housing a Mass Media - ústne skúšanie
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ skúšam Housing, doniesť vytlačené Mass Media /EduP/
  • IV. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa na otázky k textu Housing - ústne skúšanie
  • Pia19. 10.
  • I. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   str. 32, 33/cv. 3, 5, 6 -riadok 2 x
  • I. FDU
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ: naučiť obchodné frázy DOPYT; pripraviť sa na písanie listu - test
  • III. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ: učiť sa Services.
  • III. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Jozef Mak - poznámky
  • IV. A OA
   ·
   domáca úloha
   Účtovníctvo
   :
   Vyriešiť príklad na VH - označený zn. trojuholník
  • IV. B
   ·
   domáca úloha
   Administratíva a korešpondencia
   :
   Učebnica str. 15 - Pokyny