Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-72/2018 vyraďovanie registratúrnych záznamov 375,00 s DPH 17/2018 12.06.2018 Slovkor-M OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-71/2018 vodné, stočné 238,50 s DPH 1009 12.06.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-66/2018 zemný plyn 2 256,00 s DPH 9103821594 11.06.2018 SPP a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-70/2018 výkon zodpovednej osoby za 06/2018 46,80 s DPH ZO/2018A15283 11.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-69/2018 zrážková voda 163,68 s DPH Z 216 11.06.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-68/2018 elektrina 1 067,14 s DPH 5100017137 11.06.2018 ZSE a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-67/2018 telefónne poplatky 66,44 s DPH 1155959371 11.06.2018 Slovak Telekom a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Objednávka o-17/2018 vyraďovanie registratúrnych záznamov 375,00 s DPH 04.06.2018 Slovkor-M OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-65/2018 prenájom rohoží 29,77 s DPH 600365 04.06.2018 Lindstrom s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/64/2018 stravné zamestnancov 957,00 s DPH 11092006 21.05.2018 Igor Goruša - I.E.G. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/63/2018 služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 1133010 21.05.2018 SANET OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/62/2018 vodoinštalatérske a kúrenárske práce 212,10 s DPH 16/2018 21.05.2018 EMMART s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/61/2018 hygienický program 416,48 s DPH 314364 16.05.2018 ILLE, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/60/2018 vodné, stočné 213,98 s DPH 1009 16.05.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/59/2018 výkon zodpovednej osoby za 05/2018 31,36 s DPH ZO/2018A15283 16.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Objednávka o-16/2018 vodoinštalatérske a kúrenárske práce 212,10 s DPH 11.05.2018 EMMART s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/57/2018 telefónne poplatky mrec 2017 48,17 s DPH 1155959371 10.05.2018 Slovak Telekom a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/56/2018 zrážková voda 163,68 s DPH Z 216 10.05.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/55/2018 zemný plyn 2 256,00 s DPH 9103821594 10.05.2018 SPP a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f/58/2018 elektrina 1 067,14 s DPH 5100017137 10.05.2018 ZSE a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1593