• Aktuálne informácie pre maturantov v šk. roku 2020/2021

   • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 4. januára 2021 sa upravuje spôsob a termíny konania maturitnej skúšky nasledovne:

    • Externá časť maturitnej skúšky zo SJL a CUJ (ANJ, NEJ) sa ruší.
    • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL a CUJ (sloh) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do konca marca 2021.
    • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa môže uskutočniť v mesiacoch apríl – jún  2021. Konkrétny termín konania PČOZ MS určí okresný úrad, o čom vás budeme informovať.
    • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa pre našu školu uskutoční pravdepodobne v termíne 17. mája – 21. mája 2021. Konkrétny termín konania určí okresný úrad tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

     

    O prípadných ďalších zmenách vás budeme informovať.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • sekretariat@oadudova.sk
   • 02/62 41 24 04 (sekretariát) 02/62 41 23 95 (vrátnica)
   • Dudova 4 851 02 Bratislava
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje