• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • DÔLEŽITÝ OZNAM 2

      12. 3. 2020

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov z ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Oficiálne usmernenie ministerky tu: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
      Riaditeľ OA Dudova v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje rodičov žiakov a samotných žiakov, že nejde o riaditeľské voľno ani prázdniny! Žiaci a rodičia sú povinní sledovať Edupage, maily a internetovú stránku školy. V priebehu prerušenia vyučovania totiž naďalej platí, že žiaci sú povinní riešiť úlohy pridelené učiteľmi, vypracovávať zadania a komunikovať s učiteľmi.
      Ďakujem rodičom, že dbajú o zdravie našich žiakov a rešpektujú všetky pokyny, ktoré boli doposiaľ vydané v súvislosti so šírením koronavírusu na Sl

     • Dôležitý oznam

      9. 3. 2020

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa BSK bude v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu prerušené vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020. Výučba bude prebiehať e-learningovou formou, tzn. že žiaci sú povinní sledovať Edupage, svoje mailové konto a riešiť úlohy, ktoré im vyučujúci zadajú. V prípade potreby pokojne kontaktujte svojich učiteľov, triednych učiteľov alebo vedenie školy.

     • Získali sme cenu!

      16. 2. 2020

      11. kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

      Podujatie pre stredoškolákov i tento rok pripravila Spojená škola Nivy v Šali. Cvičné firmy zaplnili sálu domu kultúry. Nechýbala pritom ani naša obchodná akadémia, ktorá predstavila novo založenú firmu THE HEAVEN WELLNESS & SPA s.r.o..

      Žiaci III.B si na voliteľnom predmete cvičná firma stanovili cieľ a cvične rozbehli svoje podnikateľské aktivity. Vo štvrtok 13. februára 2020 si pripravili svoj prezentačný stánok s propagačnými materiálmi i výzdobou stánku, kde mali osloviť potenciálneho zákazníka. Stredoškoláci si na vlastnej koži vyskúšali, čo je za podnikaním od prvotného nápadu až po jeho realizáciu.

     • Olympiáda Mladý účtovník 2020

      14. 2. 2020

      Dňa 11. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila PK OEP. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci štvrtých ročníkov. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v účtovnom programe OMEGA. Najlepšie výsledky pri riešení príkladu dosiahla Barbora Medveďová zo IV. B , ktorá nás bude spolu s Nikolou Drndovou zo IV. B (2. miesto) reprezentovať 24. marca 2020 na regionálnom kole Mladý účtovník na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • sekretariat@oadudova.sk
   • 02/62 41 24 04 (sekretariát) 02/62 41 23 95 (vrátnica)
   • Dudova 4 851 02 Bratislava
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje