• Návšteva múzea

      30. 6. 2022

      28.júna 2022 žiaci 2.B navštívili jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe - Danubiana Meulensteen Art Museum.  Žiaci si mali možnosť prezrieť umeleckú tvorbu domácich aj zahraničných umelcov v interiéri aj exteriéri galérie.

      Prehliadku sme zavŕšili sladkou bodkou, chutným koláčikom a osviežujúcou limonádou v kaviarni galérie

      s nádherným výhľadom na Dunaj.

      Ing. Zuzana Molčanová

       

     • Team Up

      29. 6. 2022

      Dnešný deň si žiaci 1. C triedy užili a zasúťažili v centre Team Up – hra v štýle pevnosť Boyard. V rámci hry zdolávali 24 úloh v 20 miestnostiach. Úlohy boli kombináciou fyzickej zdatnosti, strategického a logického myslenia a zručnosti v komunikácii. Po zdolaní jednotlivých úloh získali indície a lúštili hádanky, aby si tak odomkli zamknuté dvere finálnych miestností. Bol to úžasný deň.

      Ing. Eva Poloniová

     • Výlet do Viedne

      28. 6. 2022

      Na záver školského roka triedy 1.B a 2.B navštívili krásne hlavné mesto Rakúska – Viedeň. Historické pamiatky sme videli očami sprievodcu, ktorý nás po celý čas sprevádzal a doplnil prehliadku zaujímavým výkladom. Neodradilo nás ani horúce počasie.

      Žiaci 1.B

     • Rafting po Dunaji

      28. 6. 2022

      Dnešný horúci deň sme si aktívne užili na príjemnom raftingovom dobrodružstve na rieke Dunaj. Splavovali sme v raftoch, kúpali sme sa a výborne najedli. Letný deň ako má byť. Všetkým sa nám veľmi páčilo a budeme sa tešiť na ďalší splav. Veľká vďaka p. prof. Repákovej, ktorá celú akciu výborne zorganizovala.

      Kolektív tried 1.E, 1.F a 2.E.

     • Medzinárodný marketing prostredníctvom školských projektov

      28. 6. 2022

      Počas školského roka sa žiaci III.C na vyučovaní zapojili do školských projektov, ktoré boli  zamerané na témy:

      1. Portlólio medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku alebo portlólio slovenskej spoločnosti pôsobiacej v zahraničí
      2. Úspešný slovenský podnikateľ, ktorý sa presadil v zahraničí
      3. Nakupujeme ekologicky

      Žiaci sa naučili pracovať s informáciami, kriticky myslieť, prijímať informácie aj z iných zdrojov mimo vyučovacieho procesu a prezentovať nadobudnuté skúsenosti pred spolužiakmi.

      Najväčším prekvapením bola návšteva úspešného slovenského podnikateľa spoločnosti LYRA Karola Stýbla.

      Mgr. Iva Berešová

     • Riziká práce v zahraničí

      27. 6. 2022

      Dňa 27. 06. 2022 sa v rámci preventívnych programov  uskutočnila na našej škole beseda na tému ,,Riziká práce v zahraničí“ s kpt. G. Grísovou z okresného riaditeľstva PZ  na Námestí hraničiarov.  Cieľovou skupinou boli žiaci tretieho ročníka. Cieľom témy  bolo informovať žiakov najmä o možných rizikách práce v zahraničí (obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, nútená práca, novodobé otrokárstvo), o možnostiach hľadania si práce v zahraničí prostredníctvom pracovných agentúr a podať informácie o základných bezpečnostných krokoch pri hľadaní si práce mimo domova.

      Mgr. Iveta Trandžíková - koordinátorka preventívnych programov

     • Turnaj - O pohár riaditeľa OA Dudova

      27. 6. 2022

      V utorok 21. 06. 2022 sa konal po dlhšej odmlke nami organizovaný, tradičný, futsalový turnaj O pohár riaditeľa OA Dudova. Zúčastnilo sa šesť škôl a to konkrétne: OA Dudova, Gymnázium Metodova, Gymnázium Einsteinova, Gymnázium Hronská, SPŠE Hálova a OA Račianska. Naši chlapci obsadili pekné tretie miesto.

      Veľkú pomoc pri organizácii turnaja nám poskytol  Bratislavský futsalový zväz a pán Berzedy.

       

      Školy boli rozdelené do dvoch základných skupín. Tímy, ktoré sa umiestnili na poslednom (treťom) mieste v skupine, hrali o konečné piate miesto. Prvé dva tímy v základných skupinách vytvorili semifinálové dvojice, z ktorých porazení hrali o tretie a víťazi o prvé miesto na turnaji.

       

      Konečné poradie: 

      1. Gymnázium Metodova
      2. SPŠE Hálova
      3. Obchodná akadémia Dudova
      4. Gymnázium Einsteinova
      5. Gymnázium F.G. Lorcu, Hronská
      6. Obchodná akadémia Račianska

      Mgr. Miro Geško

     • Literárna vychádzka 

      27. 6. 2022

      1.B sa zúčastnila vychádzky do Medickej záhrady, kde sme sa odfotili pri soche Martina Kukučína a študenti absolvovali krátky kvíz o tomto slovenskom spisovateľovi. Posedenie pri fontáne v Medickej záhrade nás všetkých osviežilo. 

      Mgr. Michaela Malinkovičová

     • Workshop u včelára

      23. 6. 2022

      Žiaci III.B  dňa 17. júna 2022 navštívili včelárstvo Dedinský v Devínskej Novej Vsi.  Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote včiel a zároveň aj o fungovaní firmy zameranej na chov včiel a distribúciu medu a pozreli si priestory firmy. Žiaci absolvovali aj prednášku o včeľom ekosystéme. Naučili sa rozoznať rôzne druhy hmyzu a dozvedeli sa niečo aj o živote vo včeľom úli. V neposlednom rade sme ochutnali rôzne druhy medov. Tento zážitkovo – náučný workshop žiakom priblížil bzukot včiel, sladkosť medu, vôňu propolisu a prácu s voskom.

      Mgr. Ivana Virsiková

     • Školský projekt – marketing vo finančných službách

      20. 6. 2022

      Počas školského roka žiaci II.C so zameraním marketing vo finančných službách realizovali projekt, kde teoretické vedomosti z vyučovania aplikovali na konkrétnej finančnej inštitúcii prípadne podniku služieb. Vyhľadávali, spracovávali informácie, vytvárali vlastný obsah a prezentovali projekty pred spolužiakmi. Zamerali sa na témy:

      • produktové portfólio
      • cenové stratégie, zvýhodnenia, taktiky
      • distribúcia služieb, priamy a digitálny marketing
      • marketingová komunikácia, propagácia finančných produktov

      Mgr. Iva Berešová

     • Medzinárodný projekt Program eTwinning na našej škole

      16. 6. 2022

      V  školskom roku 2021/2022 sa naša škola rozhodla podporiť zážitkové vyučovanie žiakov netradičnou formou, a to zapojením sa do medzinárodných projektov programu eTwinning.  

      Program eTwinning je založený na vzájomnej spolupráci medzi školami. V tomto školskom roku boli našimi partnermi žiaci a učitelia z Turecka, Jordánska, Rumunska, Moldavska, Českej republiky, Maďarska a Grécka.  

       

      Žiaci 1.F triedy bilingválneho štúdia sa zapojili do projektu s názvom Netradične spôsoby učenia sa anglickej gramatiky. Spolupráca medzi žiakmi bola založená na pravidelných online stretnutiach v čase osobného voľna. Žiaci sa na online stretnutia pripájali z domu, prostredníctvom platformy Zoom. Okrem rozvoja jazykových zručností žiaka boli posilnené aj jeho digitálne zručnosti. Žiaci sa naučili používať rôzne online aplikácie na tvorbu gramatických cvičení, naučili sa vytvoriť blog i webovú stránku.   

       

      Do ďalšieho projektu s názvom Múzeá: Tajná záhrada našej histórie sa zapojila skupina nadšencov z 1.F triedy, ktorých záujem o dejiny, kultúru a múzeá nielen prehĺbil ich vedomosti, ale prostredníctvom programu eTwinning sa naučili sprostredkovať naše hlavné mesto cudzincom. Práca na projekte bola jedinečná v tom, že žiaci v čase osobného voľna spoznávali tajomstvá nášho hlavného mesta. Okrem digitálnych zručností si žiaci zdokonalili jazykové zručnosti a stratégie, obohatili si slovnú zásobu o odborné výrazy z histórie a naučili sa, ako zaujať poslucháčov pri prezentácií nášho mesta v anglickom jazyku.  

       

      Posledným medzinárodným projektom, ktorý sa realizoval na našej škole, bol projekt s názvom Ponorme sa do sveta umelej inteligencie. Do tohto projektu sme zapojili trinásť žiakov z 2.C triedy. Projekt žiakom predstavuje veľké zmeny 21.storočia, za ktoré môže rozvoj techniky a jej využitie v každodennom živote. Nová generácia sa musí naučiť žiť s technológiami a zariadeniami, ktoré sa stávajú zo dňa na deň inteligentnejšími, so zariadeniami, ktoré vo veľkej miere robia rozhodnutia bez ľudského pričinenia. Hlavným cieľom projektu bolo poukázať na to ako umelá inteligencia ovplyvní budúcnosť každého z nás. Projekt vyžadoval aktívnu spoluprácu žiakov v anglickom jazyku pri tvorbe e-časopisov a jednoduchých programovacích aktivít.  

       

      Participácia v programe eTwinning je zážitok, ktorý obohatí vzdelávanie žiaka. Žiak sa učí aktívne pracovať, spolupracovať a nájsť vhodné spôsoby komunikácie. Komunikácia prebieha v anglickom jazyku a často je potrebná dávka odvahy prekročiť svoju komfortnú zónu. Žiak sa učí používať anglický jazyk na komunikačné účely, spoznáva žiakov a vzdelávací systém iných krajín, často aj chudobnejších krajín Európy. Účasť na projekte neplní iba vzdelávacie ciele, ale ovplyvňuje aj osobnostnú stránku žiaka, jeho hodnotový systém a pomáha z neho formovať osobnosť, ktorá bude nositeľom tých hodnôt, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie v spoločnosti v 21. storočí.  

      Koordinátorkou medzinárodných projektov je PaedDr. Ivana Bršťáková. Patrí jej veľká vďaka, pretože robí vzdelávanie atraktívnym a pre žiakov, školu výnimočným.

     • Projekt „Futbalstory“

      9. 6. 2022

      Žiaci II.A a III.A zamerania rozšírená športová príprava mali možnosť zúčastniť sa projektu s názvom „Futbalstory“. Premietaný film spojený s diskusiou mal za cieľ ukázať žiakom nevyspytateľnosť životných situácií, psychickú odolnosť, pevnú vôľu a pokoru. Pomohol žiakom zamyslieť sa nad rôznymi životnými situáciami, ktoré ich môžu ako športovcov, či nešportovcov zastihnúť. Diskusia medzi žiakmi, lektorom a futbalovou osobnosťou bola na témy:

      • výkonnosť v závislosti od duševnej pohody a vyrovnanosti,
      • vplyv zranenia, zdravotného stavu na kariéru,
      • športové a formálne vzdelanie

      Poďakovanie za spoluprácu patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju a občianskemu združeniu LOSS o. z. pánovi Sališovi.  

      Mgr. Iva Berešová

     • Seminár k projektom e- Twinning a Erasmus+

      8. 6. 2022

      V dňoch 2.- 3. júna som sa zúčastnila e- Twinning Danube Region seminára vo Viedni. 

      Päť učiteľov zo Slovenska a zástupcovia z radov učiteľov z desiatich krajín dunajského regiónu od Moldavska po Nemecko sa stretli, aby si vymenili skúsenosti s prácou na projektoch e - Twinning a Erasmus +. 

      Dva dni seminára boli naplnené zaujímavými prednáškami o budúcnosti spolupráce krajín v dunajskom regióne, o úspechoch učiteľov, ktorí sa venujú projektom s plným nasadením a robia pre svojich študentov maximum, tvorbou projektov pre budúci školský rok v medzinárodných tímoch. 

      Účasť na seminári mi poskytla nové informácie a skúsenosti, ktoré chcem odovzdať svojej škole a jej študentom. 

       

      Michaela Malinkovičová 

       

     • PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

      3. 6. 2022

      Študenti 1.B navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave počas MDD, vďaka čomu mali možnosť zažiť jedinečný program – stretnutie so živými zvieratami. Študenti mohli pohladkať živú fretku, korytnačku, hada a exotické šváby z Madagaskaru či Kostariky. 

       

      Mgr. Adela Polášková

     • PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA V LUŽNÝCH LESOCH

      3. 6. 2022

      Ochrana životného prostredia je dnes veľmi aktuálna téma. Pred urbanizáciou dnešnej mestskej časti Petržalka, sa v celej oblasti nachádzali lužné lesy. Študenti 2.C sa zúčastnili exkurzie posledných zachovaných pralesov mierneho pásma v chránenom areáli Ostrovných lúčiek. Od sprievodcu Andyho sa študenti dozvedeli veľa zaujímavých faktov o faune i flóre s názornými ukážkami.

       

      Mgr. Adela Polášková

     • MATBEH

      3. 6. 2022

      Po dlhšej prestávke nám uvoľnenie pandemických opatrení umožnilo zorganizovať medzi žiakmi obľúbené matematicko-bežecké  preteky MATBEH. Žiaci prvého biligválneho ročníka ( 01. 06. 2022) a žiaci 2. ročníka ( 02. 06. 2022) absolvovali v 2 - 4-členných družstvách trasu okolo Veľkého Draždiaka  a na stanovištiach riešili matematické a logické úlohy.
       Umiestnenie:
      1. ročník: 1. miesto – Jedinák, Majzún ( 1. F )
                         2. miesto – Ismani, Zvodová, Gifard-Moore ( 1. E )
                         3. miesto – Kharchuk, Vnuk ( 1. F )

      2. ročník: 1. miesto – Seidlová, Rotheiemerová ( 2. C), Halahijová,Magyaricsová ( 2. F )
                         2. miesto – Gondová, Piskaiová, Bednárová,  Hledík ( 2. E )
                         3. miesto – Fríbert, Koszorú, Herbergerová ( 2. C )

     • Slovenské filmové divadlo

      3. 6. 2022

      Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili filmového predstavenia v Dome kultúry Zrkadlový háj a tým sa zapojili do filmového projektu Slovenského filmového divadla: Filmteratúra. Žiaci mali možnosť pozrieť si filmové spracovanie stredoškolskej povinnej literatúry, konkrétne diela Antigona, ktoré napísal Sofokles.

      Filmová epizóda bola spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora. Zaujímavosťou bolo doplnenie diela o vstupy moderátora a autora, ktorí diváka informovali o rôznych zaujímavých faktoch z histórie. Po premietaní sa vybraní žiaci zúčastnili aj kvízu, v ktorom súťažili o zaujímavé ceny. Veríme, že sa takéto spracovanie diela povinnej literatúry našim žiakom páčilo.

      Mgr. Denisa Schvartzová

       

     • Obrazy mužskosti a ženskosti

      1. 6. 2022

      Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci 2.E triedy zúčastnili workshopu s názvom Obrazy mužskosti a ženskosti, ktorý si pre nich pripravila pani doc. Monika Bosá z FHS UK Praha. 

      Napriek mnohým spoločenským zmenám, ktorým sme čelili posledné desaťročia, v spoločnosti naďalej pretrváva tendencia diskriminácie mužov a žien. Zatiaľ čo muži bývajú spoločnosťou označovaní ako tí inteligentní a živitelia rodín, ženy ako tie zvodné a zodpovedné za teplo rodinného kozuba. Diskriminácia a predsudky sa dotýkajú mnohých oblastí ľudského života.   

      Počas workshopu žiaci diskutovali o rodovo stereotypných obrazoch mužskosti a ženskosti v našej spoločnosti, zamerali sa na deľbu práce, rodové identity a rodové roly. Na záver mali možnosť nahliadnuť a zhodnotiť často spoločnosťou podsúvaný ideál krásy a prvky ženskej krásy v rôznych kultúrach.  

      PaedDr. Ivana Bršťáková

     • MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

      1. 6. 2022

      Dňa 30.05. 2022 sa žiaci  2. A a 2.C  zúčastnili exkurzie do  múzea Holokaustu v Seredi. Žiaci si najskôr prezreli expozície, ktoré dokumentovali „Národné noviny“, expozíciu pracovných dielni stolárstva a krajčírstva, tiež  sme mali k dispozícií aj expozíciu školskej triedy a úradovne. Pani lektorka následne prezentovala fakty o pracovných táboroch a spôsobe života v nich, následne sme mali prednášku pri vlakovom vagóne, ktorý prevážal ľudí do koncentračného tábora. Vypočuli sme si pútavú prednášku o tom, ako sa vyvlastňoval majetok židovského obyvateľstva, čo bol Židovský kódex, a čo všetko zakazoval a ako boli židovskí obyvatelia trestaný za porušenie kódexu. V závere sme mali možnosť sledovať prezentáciu – výpovede pani, ktorá prežila túto dobu a podala cez svoje svedectvo skutočný obraz tejto doby.

      Pre všetkých z nás, sú tieto fakty, návšteva expozícií a záverečná prezentácia nezabudnuteľným zážitkom.

      Mgr. Martin Minárik

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • sekretariat@oadudova.sk
   • 02/62 41 24 04 (sekretariát) 02/62 41 23 95 (vrátnica)
   • Dudova 4 851 02 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje