• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018 / 2019

  • Okresné kolo

    • 1. miesto
    • Okresné kolo žiakov SŠ vo futsale, Bratislava 5 · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Chlapcom, ktorí reprezentovali našu školu patrí poďakovanie za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu školy.