Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva č. 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní s DPH 14.09.2018 TATRA banka, a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-123/2018 kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov a tlaková skúška 350,40 s DPH 44/2018 12.09.2018 Flamecontrol OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-120/2018 predplatné časopisov Bridge a Freundschaft 100,80 s DPH 42/2018 12.09.2018 ARES s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-121/2018 vodné, stočné 66,88 s DPH 1009 12.09.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-122/2018 revízia a oprava telocvičného náradia 120,00 s DPH 43/2018 12.09.2018 Vladimír Micenko OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-124/2018 elektrina 1 067,14 s DPH 5100017137 12.09.2018 ZSE a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-112/2018 zrážková voda 163,68 s DPH Z 216 07.09.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-113/2018 tlačiareň HP LaserJet /2ks/, optická myš /ks/ 235,38 s DPH 38/2018 07.09.2018 MB TECH BB s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-114/2018 zemný plyn 2 256,00 s DPH 9103821594 07.09.2018 SPP a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-116/2018 anglické časopisy Friendship, Hello, Hurra - predplatné 50,60 s DPH 40/2018 07.09.2018 Matilda Bláhová - FLP OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-117/2018 hygienický program 384,29 s DPH 314364 07.09.2018 ILLE, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-118/2018 čistiace a hygienické potreby 261,67 s DPH 41/2018 07.09.2018 Drogéria u Kovára s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-119/2018 telefónne poplatky 46,61 s DPH 1155959371 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-115/2018 anglické učebnice (finančníctvo a bankovníctvo) 82,32 s DPH 39/2018 07.09.2018 Ing. Ján Strapec OXICO OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-108/2018 vykonanie odbornej prehliadkz a skúšky el. inštalácie a kontroly bleskozvodu 610,00 s DPH 36/2018 05.09.2018 rt elektro s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-111/2018 prenájom rohoží 14,83 s DPH 600365 05.09.2018 Lindstrom s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-110/2018 výkon zodpovednej osoby za 09/2018 46,80 s DPH ZO/2018A15283 05.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-109/2018 revízia elektrických spotrebičov 990,00 s DPH 37/2018 05.09.2018 Rušez- Ing. Dzuba OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Faktúra f-107/2018 ASC Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 21/2018 03.09.2018 Applied Software Consultants, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
Objednávka o-40/2018 anglické časopisy Friendship, Hello, Hurra - predplatné 50,60 s DPH 03.09.2018 Matilda Bláhová - FLP OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková zástupca riaditeľa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1673